Kymenlaakson Sähkö-Seura ry
 

Etelä-Kymenlaakson Sähköteknikot ry, 25 toimintavuotta

Muistellut Urho Nikkinen

Yhdistyksen perustaminen

Vuonna 1960 muutti Helsingin Sähköteknikot ry:n jäsen Urho Nikkinen Karhulaan ammattikoulun opettajaksi.

Pian muuton jälkeen otti häneen yhteyttä Suomen Sähköteknikkojen liitosta silloin monessa mukana ollut puuhamies Heikki Autero. Autero kehoitti Urho Nikkistä aloittamaan toimenpiteet sähköteknikkojen yhdistyksen perustamiseksi paikkakunnalle.

Niinpä Urho Nikkinen lähetteli kirjeitä sähkölaitoksien ja teollisuuslaitoksien sähköteknikoille tiedustellen kiinnostusta mainittuun asiaan. Vastausten rohkaisemina kokoonnuimme Kotkan sähkölaitoksen teknikkojen kanssa ja otimme yhteyttä Sähköteknikkojen liittoon. Sitten lähetimme kokouskutsun yhdistyksen perustamista varten tuntemillemme ja puhelinluettelon mukaan myös tuntemattomille sähköteknikoille. Kutsukirjeen allekirjoittivat Urho Nikkinen, Yrjö Huttunen ja Unto Pukero. Myös Lasse Sinivaara oli innolla mukana koko perustamishankkeen toiminassa.

Perustava kokous kutsuttiin koolle ravintola Ruotsinsalmeen 25.1.1962 klo 19.00. Kokouskutsua noudatti 25 sähköteknikkoa ja koneteknikko Pentti Bohm Teollisuusteknikkojen liitosta. Puheenvuorossaan Pentti Bohm varoitteli yhdistyksen perustamisen aiheuttavan kitkatekijöitä ammattiyhdistysrintamalla.

Suomen Sähköteknikkojen liittoa tilaisuudessa edustivat puheenjohtaja Veli Nygvist ja Heikki Autere.

Kokouksessa päätettiin perustaa Etelä-Kymenlaakson Sähköteknikot -niminen yhdistys yksimielisesti ja hyväksyttiin sille Urho Nikkisen, Yrjö Huttusen, Lasse Sinivaaran ja Urho Pukeron laatima sääntöluonnosehdotus yhdistyksen säännöiksi. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Unto Pukero. Johtokuntaan valittiin Urho Nikkinen, Toimi Korja, Pentti Paronen ja Eero Mättö. Päätettiin myös liittyä Suomen Sähköteknikkojen liiton jäsenyhdistykseksi.

Perustavassa kokouksessa olivat läsnä edellä mainittujen lisäksi Yrjö Huttunen, Viljo Paulavaara, Pentti Peräkylä, Pekka Nupponen, Keijo Nuotio, Kaarlo Rinne, Veikko Haapala, Keijo Suominen, Toivo Larva, Pentti Suhonen, Martti Montonen, Eero Nylund, Erkki Neittamo, Pauli Lehtoranta, Erkki Winter, Rauno Häkkinen, Olavi Puhakka, Arvo Juutilainen, Matti Laakso ja Lasse Sinivaara.

Toiminta

Perustetun yhdistyksen toiminta käynnistyi ripeästi. Kuukausittain järjestetyt esitelmä- ja esittelytilaisuudet muodostuivat perinteellisiksi. Alussa kun ei ollut rahaa postittaa kokouskutsuja, kerättiin kokouksissa ns. penkkirahaa. Pian perustettiin myös naisjaosto. Järjestettiin pikkujouluja, vapun vastaanotto- ja muita yhdessäolohetkiä suurella innolla ja hyvällä osanottomäärällä.

Alkuaikojen suuri ja näyttävin ulospäin suuntautuva tilaisuus oli Mukavimmin Sähköllä -näyttely. Tämä näyttely pidettiin teknillisellä koululla "Kotekolla" 21-23.2.1969. Avajaistilaisuutta kunnioitti kaupungin ja teollisuuslaitosten johtohenkilöitä. Yleisöä laskettiin näyttelyssä käyneen lähes 3.000 henkeä.

Yhdistyksellä on ollut kunnia järjestää Suomen Sähköteknikkojen liiton edustajakokous ja luentopäivät.

Rakennusmestariyhdistyksen kanssa on oltu läheisessä yhteistyössä. Ei sovi unohtaa yhteistyötä myös eri Sähköteknikkojen yhdistysten kanssa Kymen läänin alueella. Tiiviimmin yhteistyö on toiminut Pohjois-Kymenlaakson Sähköteknikkojen yhdistyksen kanssa.

Yhdistyksen kirjoittamattomissa säännöissä sovittiin noudatettavaksi käytäntöä, että sama henkilö toimii yhdistyksen puheenjohtajana kaksivuotiskauden, jonka jälkeen puheenjohtaja vaihtuu. Tällä pyritään toiminnan jatkuvaan virkeänä pysymiseen.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat eripituisia aikoja toimineet Unto Pukero, Urho Nikkinen, Eero Kaukoranta, Lasse Sinivaara, Toimi Korja, Seppo Ryöppy, Esko Kemppainen, Raimo Hasu, Keijo Greijus, Pertti Kilappa ja Erkki Neittamo. Pitkäaikaisin puheenjohtaja on ollut Eero Kaukoranta, joka on ollut puheenjohtajana kaikkiaan kuusi vuotta. Kirjoittamaton sääntö ei siis ole toiminut ilman poikkeusta.

Oman yhdistyksen järjestämä koulutus- ja kurssitoiminta on ollut jokavuotisena yhdistyksemme ohjelmassa.

Osallistuminen Suomen Sähköteknikkojen liiton toimintaan

Etelä-Kymenlaakson Sähköteknikot ovat olleet aktiivisesti mukana Suomen Sähköteknikkojen liiton toiminnassa.

Liiton hallituksessa yhdistyksemme jäsenistä ovat olleet Urho Nikkinen ja Mauri Nygren.

Liiton alkuaikoina, jolloin myös liiton toimintaa pyöritettiin talkoovoimin, esiintyivät liiton edustajakokouksissa yhdistyksemme jäsenet voimakkailla kannanotoillaan tarkoituksena kuitenkin rakentaa liiton toimintaa kaikkien etuja palvelemaan.

Liiton tilintarkastajiksi toimintamme ansiosta saatiin ulkopuoliset ammattilaiset. Ensimmäisenä tällaisena henkilönä toimi talouspäällikkö Kalevi Lepo Kotkan Puhelinyhdistyksestä.

Teknikkojen Keskusliiton perustamistilaisuudessa 5.4.1968 yhdistystämme edusti Urho Nikkinen ja Lasse Sinivaara.

Toiveet vahvasta ammattiyhdistystoiminnasta Sähköteknikkojen liiton puitteissa kariutuivat vähitellen ja liitto keskittyi muihin sähköteknikkojen edunvalvontatehtäviin.

Ammattiyhdistystoimintaa varten perustettiin Kunnalliset Sähköteknikot vuonna 1970. Yksityiselle sektorille perustettiin yksityisten alojen Sähköteknikot. Kuntien Teknillisten Keskusliitto KTK perustettiin 17.6.1970.

Olimme myös mukana Suomen Sähköteknikkojen liiton sääntömuutoksessa, jossa jokavuotinen edustajakokous muutettiin pidettäväksi joka kolmas vuosi. Välivuodet tehtäviä hoitaa valtuusto. Edustiko muutos kehitystä ja aktiivisuutta, jääköön jokaisen henkilökohtaiseen mietiskelyyn.

Etelä-Kymenlaakson Sähköteknikot ry on 25-toimintavuotensa aikana kasvanut 25 perustajajäsenestä 111-jäseniseksi yhdistykseksi. Toivotan täysi-ikäiseksi ehtineelle yhdistykselle vireitä aikamiespäiviä.

Mainittakoon vielä, että ahkerimpina jäseninä vuosikokouksissa ovat olleet Pentti Suhonen ja Urho Nikkinen, kumpikin 24 kertaa. Siinäpä nuoremmille jäsenille osoitus aktiivisuudesta.

Urho Nikkinen
Kyntäjäntie 23
48700 KYMINLINNA